Invoicing

Jméno: Adam Kolmačka

Místo podnikání: Kubova 1954/10, 621 00 Brno

IČ: 06981801

Živnostenské oprávnění vydal dne 23. 3. 2018 Magistrát města Brna